[id]

Eesti Haigekassa nõukogu koosolek

19.08.2016

MATERJALID

Päevakord

  1. Eesti Haigekassa 2016. a I poolaasta aruanne informatsiooniks. Ettekandja Kuldar Kuremaa
  2. Eesti Haigekassa 4 aasta kulude ja kulude katteallikate planeerimise põhimõtete kinnitamine. Tulenevalt riigieelarve seadusest 4-aasta eelarvepositsiooni kinnitamine. Ettekandja Kuldar Kuremaa
  3. Eesti Haigekassa 2017. aasta eelarveprojekti I lugemine. Ettekandja Kuldar Kuremaa
  4. Ülevaade tervishoiuteenuste loetelu uuendamise protsessist, sh patsientide ja erialaseltside esindajate kaasamisest. Ettekandja Mari Mathiesen
  5. Eesti Haigekassa juhatuse liikmete  huvide deklaratsiooni esitamine  huvide deklaratsioonide registrile. Ettekandja Tanel Ross
Print Friendly, PDF & Email