[id]

Eesti Haigekassa nõukogu koosolek
17.02.2017

MATERJALID

Päevakord

  1. Ülevaade haigekassa detsembrikuu täitmisest. Ettekandja Kuldar Kuremaa
  2. Eesti Haigekassa raamatupidamise sise-eeskirja kinnitamine. Ettekandja Kuldar Kuremaa
  3. Eesti Haigekassa 2017. aasta eelarvest. Ettekandja Kuldar Kuremaa
  4. Ettepanekud finantsriskide maandamiseks 2017. aastal. Ettekandja Kuldar Kuremaa
  5. Eesti Haigekassa juhatuse liikme ametisse nimetamine, tema ametitasu ja ametilepingu põhitingimuste kinnitamine. Ettekandja Tanel Ross
  6. Eesti Haigekassa struktuuri kinnitamine. Ettekandja Tanel Ross
Print Friendly, PDF & Email