[id]

Eesti Haigekassa nõukogu koosolek

09.12.2016

MATERJALID

Päevakord

  1. “Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu” kehtestamiseks ettepaneku tegemine. Ettekandja Tanel Ross
  2. “Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse EestiHaigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” muutmiseks ettepaneku tegemine. Ettekandja Tanel Ross
  3. Eesti Haigekassa a eelarveprojekti II lugemine. Ettekandja Kuldar Kuremaa
  4. Eesti Haigekassa  a 9 kuu aruanne informatsiooniks. Ettekandja Kuldar Kuremaa
  5. Eesti Haigekassa juhatuse liikmete ametitasud. Ettekandja Tanel Ross

 

Print Friendly, PDF & Email