[id]

MATERJALID

Päevakord

  1. Ülevaade haigekassa aprillikuu eelarve täitmisest. Ettekandja Pille Banhard
  2. Avaliku konkursi korraldamineEesti Haigekassa juhatuse esimehe ametikoha täitmiseks. Ettekandja Tanel Ross
  3. Eesti Haigekassa 2017 – 2019. a tulemuskaardi kinnitamine. Ettekandja Tanel Ross
  4. Eesti Haigekassa arengukava 2018-2021 arutelu. Ettekandja Tanel Ross
  5. Eesti Haigekassa pikaajaline finantsprognoos informatsiooniks. Ettekandja Pille Banhard
  6. Eesti Haigekassa 4 aasta kulude ja kulude katteallikate planeerimise põhimõtete ja Eesti Haigekassa 2018. a eelarveprojekti ettevalmistamise nõuete arutelu. Ettekandja Pille Banhard
  7. Informatsioon vähemalt 19-aastate kindlustatud isikute hambaravi teenusest, sh lepingu sõlmimisest. Ettekandja Maivi Parv
Print Friendly, PDF & Email