[id]

Eesti Haigekassa nõukogu koosolek
26. aprillil 2017.a

MATERJALID

Päevakord:

 1. “Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu” muutmiseks või kehtestamiseks ettepaneku tegemine. Ettekandja Tanel Ross
 2. “Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” muutmiseks ettepaneku tegemine. Ettekandja Tanel Ross
 3. Eesti Haigekassa 2017. a eelarve muudatuse 1.lugemine. Ettekandja Pille Banhard
 4. Eesti Haigekassa 2017. a eelarve muudatuse 2.lugemine. Ettekandja Pille Banhard
 5. Vabariigi Valitsuse 05.01.2001. a määruse nr 3 “Eesti Haigekassa põhikiri” muutmiseks ettepaneku tegemine. Ettekandja Pille Banhard
 6. Eesti Haigekassa 2016.aasta auditeeritud majandusaasta aruande kinnitamine. Ettekandja Pille Banhard
 7. Auditi Komitee aruanne. Ettekandja Maris Lauri
 8. Reservide liigutamised jaotamata tulemist. Ettekandja Pille Banhard
 9. Eesti Haigekassa juhatuse liikmetele tulemustasu maksmine. Ettekandja Maris Lauri
 10. Eesti Haigekassa juhatuse liikme volituste pikendamine. Ettekandja Tanel Ross
 11. Eesti Haigekassa juhatuse esimehe ametikoha täitmiseks avaliku konkursi korraldamisest. Ettekandja Tanel Ross
 12. Informatsiooniks Eesti Haigekassa 2017. aasta tulemuskaart. Ettekandja Tanel Ross
 13. Aruteluks Auditi Komitee lähteülesanne välise auditi tellimiseks sõltumatult osapoolelt, selgitamaks Eesti Haigekassa kontrollimeetmete piisavust petuskeemide vältimiseks. Ettekandja Maris Lauri

14. Ülevaade haigekassa veebruarikuu eelarve täitmisest. Ettekandja Pille Banhard

Print Friendly, PDF & Email