[id]

Haigekassa nõukogu 27.novembri 2015.a koosoleku MATERJALID

Päevakord

  1. Eesti Haigekassa 2016. aasta eelarve projekti 2.lugemine

Ettekandja Kuldar Kuremaa

  1. Eesti Haigekassa 2015. a 9 kuu aruanne informatsiooniks

Ettekandja Kuldar Kuremaa

  1. Eesti Haigekassa nõukogu 23. oktoobri 2015. a otsuse nr 14 „„Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu“ kehtestamiseks ettepaneku tegemine“ ja otsuse nr 15 „Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika“ muutmiseks ettepaneku tegemine“ muutmine

Ettekandja Mari Mathiesen

  1. Eesti Haigekassa nõukogu liikmete huvide deklareerimisest

Ettekandja Kuldar Kuremaa

  1. Siseauditi osakonna kontrolli tulemustest

Ettekandja Viktor Vassiljev

Print Friendly, PDF & Email