[id]

MATERJALID

  1. “Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu” kehtestamiseks ettepaneku tegemine

Ettekandja Mari Mathiesen

  1. “Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” muutmiseks ettepaneku tegemine

Ettekandja Mari Mathiesen

  1. Ettepaneku tegemine tervise ja tööministrile “Eesti Haigekassa  meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadmete eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord” kehtestamiseks

Ettekandja Mari Mathiesen

Print Friendly, PDF & Email