[id]

Eesti Haigekassa nõukogu koosolek
22.märtsil 2017.a

MATERJALID

  1. Ülevaade haigekassa jaanuarikuu eelarve täitmisest – Ettekandja Pille Banhard
  2. “Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu” kehtestamiseks ettepaneku tegemine – Ettekandja Tanel Ross
  3. “Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” muutmiseks ettepaneku tegemine – Ettekandja Tanel Ross
  4. Eesti Haigekassa 2017. aasta eelarve muutmine – Ettekandja Pille Banhard
  5. Eesti Haigekassa juhatuse ja nõukogu liikmete huvide deklareerimisest – Ettekandja Tanel Ross
Print Friendly, PDF & Email