[id]

Haigekassa nõukogu koosolek
20.04.2018

MATERJALID

Päevakord

  1. Eesti Haigekassa 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande kinnitamine. Ettekandja Pille Banhard
  2. Reservkapitali ja riskireservi suurendamine. Ettekandja Pille Banhard
  3. Ravi rahastamise lepingu sõlmimiseks tervishoiuteenuse osutajate valiku väljakuulutamise põhimõtted, ravi rahastamise lepingu sõlmimise asjaolude hindamise alused ja lepingu tähtaja üle otsustamise tingimused. Ettekandja Maivi Parv
  4. Liikmete nimetamine alalisse nõuandvasse komisjoni  Eesti Haigekassa arengu strateegilistes küsimustes. Ettekandja Rain Laane
  5. Auditi Komitee aruanne. Ettekandja Maris Lauri
  6. Eesti Haigekassa juhatuse liikmetele tulemustasu maksmine. Ettekandja Maris Lauri
Print Friendly, PDF & Email