[id]

Eesti Haigekassa nõukogu
19.01.2018

Päevakord

MATERJALID

  1. Informatsiooniks ülevaade Eesti Haigekassa 2017. a kuludest. Ettekandja Pille Banhard
  2. Eesti Haigekassa 2018. aasta eelarve kinnitamine. Ettekandja Pille Banhard
  3. Eesti Haigekassa raamatupidamise sise-eeskirja kinnitamine. Ettekandja Pille Banhard
  4. Alalise nõuandva komisjoni moodustamine Eesti Haigekassa arengu strateegilistes küsimustes. Ettekandja Heli Paluste
  5. Ettepanek Eesti Haigekassa bilansis oleva nõude Sotsiaalkindlustusametile mahakandmiseks. Ettekandja Pille Banhard
  6. Ülevaade ravimite kompenseerimise põhimõtetest. Ettekandja Erki Laidmäe
Print Friendly, PDF & Email