[id]

Haigekassa nõukogu koosolek
18.05.2018

MATERJALID

Päevakord

  1. Meditsiiniseadmete petuskeemide auditi tulemuste tutvustus – Ettekandja Deloitte Audit Eesti AS esindaja
  2. Sotsiaalministri 24.09.2002. a määruse nr 112 „Eesti Haigekassa ravimite loetelu“ muutmiseks tervise- ja tööministrile ettepaneku tegemine – Ettekandja Erki Laidmäe
  3. Sotsiaalministri 21.03.2007. a määruse nr 33 „Ravimite piirhinnad“ muutmiseks tervise- ja tööministrile ettepaneku tegemine – Ettekandja Erki Laidmäe
  4. Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult Eesti Haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” muutmiseks ettepaneku tegemine – Ettekandja Pille Banhard
  5. Eesti Haigekassa 2018. a I kvartali aruanne informatsiooniks – Ettekandja Pille Banhard
  6. Eesti Haigekassa arengukava 2019-2022  esitamine nõukogule ettepanekute tegemiseks – Ettekandja Rain Laane
  7. Eesti Haigekassa pikaajaline finantsprognoos informatsiooniks. – Ettekandja Pille Banhard
  8. Auditi Komitee aruanne. Ettekandja Maris Lauri
  9. Ülevaade Deloitte Audit Eesti AS ettepanekute rakendamisest. – Ettekandja Rain Laane
Print Friendly, PDF & Email