[id]

MATERJALID

Päevakord

  1. Ülevaade haigekassa mai- ja juunikuu eelarve täitmisest. Ettekandja Pille Banhard
  2. Eesti Haigekassa 2017. a I poolaasta aruanne informatsiooniks. Ettekandja Pille Banhard
  3. Eesti Haigekassa 4 aasta kulude ja kulude katteallikate planeerimise põhimõtete kinnitamine. Tulenevalt riigieelarve seadusest 4-aasta eelarvepositsiooni kinnitamine. Ettekandja Pille Banhard
  4. Eesti Haigekassa 2018. a  eelarveprojekti I lugemine. Ettekandja Pille Banhard
  5. Eesti Haigekassa arengukava 2018-2021 kinnitamine. Ettekandja Tanel Ross
  6. Eriarstiabi tervishoiuteenuste hinnakujundusmetoodika arendamise 2017. aasta tegevuskava täitmise tutvustus. Ettekandja Tanel Ross
  7. Ülevaade tervishoiuteenuste loetelu uuendamise protsessist. Ettekandja Tanel Ross
  8. Muud küsimused
Print Friendly, PDF & Email