[id]

Eesti Haigekassa nõukogu koosolek
16.veebruaril 

MATERJALID

Päevakord

 1. Sotsiaalministri 24.09.2002. a määruse nr 112 „Eesti Haigekassa ravimite loetelu“ muutmiseks tervise- ja tööministrile ettepaneku tegemine. Ettekandja Erki Laidmäe
 2. Sotsiaalministri 03.2007. a määruse nr 33 „Ravimite piirhinnad“ muutmiseks tervise- ja tööministrileettepaneku tegemine. Ettekandja Erki Laidmäe
 3. „Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu” kehtestamiseks ettepaneku tegemine. Ettekandja Pille Banhard
 4. Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult Eesti Haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” muutmiseks ettepaneku tegemine. Ettekandja Pille Banhard
 5. Ravi rahastamise lepingu sõlmimiseks tervishoiuteenuse osutajate valiku väljakuulutamise põhimõtted,ravi rahastamise lepingu sõlmimise asjaolude hindamise alused ja lepingu tähtaja üle otsustamise tingimused. Ettekandja Maivi Parv
 6. Informatsioon ravi rahastamise lepingute sõlmimisest. Ettekandja Maivi Parv
 7. Informatsiooniks haigekassa  a jaanuarikuu esialgne finantstulem.Ettekandja Pille Banhard
 8. Informatsiooniks haigekassa  a esialgne finantstule. Ettekandja Pille Banhard
 9. Informatsiooniks haigekassa 2018. aasta riskieelarve ja riskide maandamise võimalused. Ettekandja Pille Banhard
 10. Informatsiooniks 2017. aasta välisravi kulude ja töövõimetuslehtede analüüs. Ettekandja Pille Banhard
 11. Infoks juhatuse neljas liige.
Print Friendly, PDF & Email