[id]

Eesti Haigekassa nõukogu koosolek
15.detsembril 2017.a

MATERJALID

Päevakord

  1. Ülevaade haigekassa oktoobri- ja novembrikuu eelarve täitmisest. Ettekandja Pille Banhard
  2. „Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu” kehtestamiseks 01.jaanuarist 2018. a ettepaneku tegemine. Ettekandja Pille Banhard
  3. “Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” muutmiseks 01.jaanuarist 2018. ettepaneku tegemine. Ettekandja Pille Banhard
  4. „Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu” kehtestamiseks 01.aprillist 2018. a ettepaneku tegemine. Ettekandja Pille Banhard
  5. “Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” muutmiseks 01.aprillist 2018. ettepaneku tegemine. Ettekandja Pille Banhard
  6. Ülevaade haigekassa 2018. a eelarve lõppversiooni ettevalmistamisest. Ettekandja Pille Banhard
  7. Alaline nõuandev komisjon Eesti Haigekassa arengu strateegilistes küsimustes. Ettekandja Heli Paluste
  8. Ülevaade ravimite kompenseerimise põhimõtetest.  Ettekandja Erki Laidmäe
  9. Eesti Haigekassa juhatuse liikme nimetamine ja ametitasu  ning ametilepingu põhitingimuste kinnitamine. Ettekandja Rain Laane
Print Friendly, PDF & Email