[id]

Haigekassa nõukogu koosolek, 26.veebruaril 2016.a

MATERJALID

Päevakord

  1. Eesti Haigekassa nõukogu ja juhatuse liikmete vastutuskindlustuse kindlustusandja ja kindlustuslepingu tingimuste heakskiitmine – Ettekandja Tanel Ross
  1. Eesti Haigekassa raamatupidamise sise-eeskirja kinnitamine – Ettekandja Tanel Ross
  1. Kindlustatud isikuga võrdsustamise lepingu tüüptingimuste kinnitamine – Ettekandja Tanel Ross
  1. 2016. a tulemuskaardi mõõdikute ettepanekud – Ettekandja Tanel Ross
  1. Ravimite hüvitamise põhimõtted ja arengud – Ettekandja Mari Mathiesen
  1. Hambahaiguste ennetamise ja ravi korralduse arendamise tegevused – Ettekandja Mari Mathiesen
  1. Ravi rahastamise lepingute läbirääkimistest – Ettekandja Tanel Ross
  1. Informatsioon kohtumisest Kardioloogide Seltsi esindajatega – Ettekandja Mari Mathiesen
  1. Eesti Haigekassa nõukogu liikmete huvide deklareerimisest – Ettekandja Tanel Ross
Print Friendly, PDF & Email