[id]

Eesti Haigekassa nõukogu koosolek
27.oktoobril 2017

MATERJALID

Päevakord

  1. Ülevaade haigekassa augusti- ja septembrikuu eelarve täitmisest. Septembrikuu tulemusi tutvustatakse kohapeal – Ettekandja Pille Banhard
  2. “Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu” kehtestamise ettepanekud – Ettekandja Kersti Esnar
  3. “Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” muutmise ettepanekud – Ettekandja Kersti Esnar
  4. Ettepaneku tegemine sotsiaalministrile “Eesti Haigekassa  meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadmete eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord” kehtestamiseks – Ettekandja Kersti Esnar
  5. Tervishoiuteenuste 4 aasta prognoos ja hinnatud nõudlus (jooksva aasta hindades) informatsiooniks. Materjali tutvustatakse kohapeal – Ettekandja Pille Banhard
  6. Äriühingute ja mittetulundusühingute juhtimises osalemiseks juhatuse esimehele nõusoleku andmine. – Ettekandja Rain Laane
Print Friendly, PDF & Email