[id]

Haigekassa nõukogu koosolek
19.05.2017

MATERJALID

Päevakord

  1. Eesti Haigekassa 2017. a I kvartali aruanne informatsiooniks – Ettekandja Pille Banhard
  2. Ülevaade haigekassa märtsikuu eelarve täitmisest – Ettekandja Pille Banhard
  3. “Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” muutmiseks ettepaneku tegemine – Ettekandja Tanel Ross
  4. Eesti tervishoiusüsteem rahvusvahelises võrdluses – Ettekandja Maivi Parv
  5. Eesti Haigekassa soodusravimite hüvitamise põhimõtted ja arengud – Ettekandja Tanel Ross
  6. Avaliku konkursi korraldamisest Eesti Haigekassa juhatuse esimehe ametikoha täitmiseks (arvamuse avaldamiseks) – Ettekandja Tanel Ross

 

Print Friendly, PDF & Email