shadow

Haiglate liit kutsub kollektiivleppe allkirjastamisele

29.11.2012

Haiglate liit kutsub kollektiivleppe allkirjastamisele

Täna kogunenud Eesti Haiglate Liidu üldkoosolek kiitis heaks kollektiivleppe projekti, mis on koostatud vastavalt 25. oktoobril sõlmitud eelkokkuleppele. Haiglate liit on Eesti Arstide Liidu, Eesti Kiirabi Liidu, Eesti Perearstide Seltsi, Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu, Eesti Õdede Liidu ja Eesti Tervishoiutöötajate Ametiühingute Liidu esindajad kutsunud 7. detsembril kell 12 kollektiivlepet allkirjastama (Sõbra põik 4A).

“Eelleppe sõlmimisest alates on nii haiglad kui ka haigekassa teinud tõsist tööd, et läbi arutada ja arvutada kõik detailid, et lepet oleks võimalik kõigis tervishoiuasutustes üle Eesti täita. Nüüd on kollektiivlepe saanud allkirjaküpseks ning soovime tervishoiutöötajatega veel enne jõulurahu ka püsiva töörahu sõlmida,” ütles Eesti Haiglate Liidu juhatuse esimees Urmas Sule.

Ettevalmistatud kollektiivlepe kehtestab alates 1. märtsist 2013 arstide töötasu alammääraks 8 eurot tunnis (arvestuslikult 1344 eurot kuus), õdede, ämmaemandate ja tervishoiu tugispetsialistide töötasu alammääraks 4,5 eurot tunnis (756 eurot kuus), kiirabitehnikute töötasu alammääraks 3,83 eurot tunnis (599,8 eurot kuus) ning hooldaja töötasu alammääraks 2,6 eurot tunnis (436,8 eurot kuus). Leppe järgi on alates 1. märtsist 2013 arst-residentide tasustatud tööaeg 40 tundi nädalas ja töötasu alammäär 7,6 eurot tunnis (arvestuslikult 1276,8 eurot kuus). Alates 1. jaanuarist 2014 on arst-residendi töötasu alammäär võrdne arsti tunnitasu alammääraga.

Leppe sõlmimise eelduseks on kokkulepitud palganumbrite kehtestamine Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus alates 1. jaanuarist 2014. Haigekassa hinnakirjas sisalduvast palgakomponendist kõrgema miinimumtunnitasu maksmise võtavad 2013. aasta ulatuses enda kanda haiglad.

Kollektiivlepe sõlmitakse teadmises, et Vabariigi Valitsus kehtestab alates 1. märtsist 2013 haigekassa tervishoiuteenuste loetelu, mis arvestab esmase ambulatoorse visiidi puhul arsti ja õe tööaja pikenemisega 5 minuti võrra ja suurendab palgakomponenti esmase ambulatoorse visiidi hinnas. Leppe eeldus on voodipäeva arvestuses arsti ja õe tööaja komponendi suurendamine arsti puhul 4 minuti ja õe puhul 17 minuti võrra ning vastava palgakomponendi suurendamine voodipäeva hinnas. Leppe jõustumiseks on vajalik kehtestada haigekassa hinnakirjas 1. märtsist 2013 palgakomponent arsti puhul vähemalt 7,6 eurot tunnis, õe puhul vähemalt 4,2 eurot tunnis ning hooldaja puhul vähemalt 2,4 eurot tunnis. Vastavad tingimused on haigekassa eelarve projektis täidetud.

Lepe kehtib kõigile asutustele ja ettevõtetele, kes osutavad tervishoiuteenuseid Terviseameti poolt väljastatud tegevusloa alusel ja kelle tegevust rahastatakse haigekassaga sõlmitud ravi rahastamise lepingu alusel või riigieelarvest. Leping kehtib vähemalt 2014. aasta lõpuni.

Print Friendly, PDF & Email