shadow

Haiglate liit ja arstiteadusüliõpilaste selts sõlmivad koostöölepingu

Pressiteade 18.04.2013

Haiglate liit ja arstiteadusüliõpilaste selts sõlmivad koostöölepingu

 

 

24. aprillil kell 11 allkirjastavad Eesti Haiglate Liidu juhatuse esimees Urmas Sule ja Marta Velgan Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi presidendi ülesannetes (haiglate liidu uues büroos Tartu mnt 63 C korpus) koostöölepingu, mille eesmärk on arstiteadusüliõpilaste ja haiglate parem sidustamine.

Urmas Sule

“Haiglate liit soovib toetada algatusi, mis aitavad arstiks õppivatel noortel säilitada sidet kodukohaga ja loovad eelduse, et noor arst jääb tööle Eestisse. Eesti haiglad vajaksid tööle kõiki noori arste, ent mõnel aastal on Eestist lahkunud enamik arstiteaduskonna lõpetanuist. Meie koostöö laiem eesmärk on tagada Eesti tervishoiusüsteemi jätkusuutlikkus,” ütles haiglate liidu esimes Urmas Sule.

Koostöölepingu järgi hakkab Eesti Haiglate Liit igakuiselt Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi toetama. Arstiteadusüliõpilaste selts omalt poolt korraldab tudengitele haiglatesse tutvumiskülastusi, kogub haiglatelt infot tööjõuvajaduse ning üliõpilaste jaoks oluliste tingimuste kohta nagu majutusvõimalused jms.

“See, et arstitudengid ja Eesti haiglad ametlikku koostööd hakkavad tegema, on suur samm edasi. Kui varem pidime toetuse saamiseks pöörduma tööjõuvahendusfirmade poole, kelle peamine eesmärk on meditsiinitöötajaid Soome vahendada, siis nüüd saame sellest loobuda. Näeme, et tihedam koostöö Eesti haiglatega aitab tuua haiglaid arstitudengitele lähemale ja vastupidi, ning see omakorda soodustab noorte arstide jäämist Eestisse,”ütles Marta Velgan Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi presidendi ülesannetes.

“Meie unistus on, et maailma kõige tervemad ja õnnelikumad inimesed elavad Eestis, see ei ole nii veel täna ega homme, aga võib-olla ülehomme – ja kellega veel võiksid arstitudengid selle nimel koos töötada kui mitte Eesti haiglatega,” lisas Marta Velgan.

Eesti Haiglate Liidu ja Eest Arstiteadusüliõpilaste Seltsi tihedam koostöö sai alguse 2011. aastast kehtiva seadusemuudatuse ettevalmistamisest, mille järgi on neljanda kursuse läbinud arstitudengitel võimalik töötada haiglates ja perearstikeskustes abiarstina. Alates 2012. aastast töötavad arstiteaduse üliõpilased õppetöö kõrvalt abiarstidena enamikus Eesti haiglates.

24. aprillil allkirjastatav koostööleping kehtib esialgu 2013. aasta lõpuni, kuid eesmärk on lepingut aasta lõpus täpsustada ja pikendada.

Täiendav info:
Urmas Sule
Juhatuse esimees
Eesti Haiglate Liit
tel: 501 2591

Marta Velgan
Presidendi ülesannetes
Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts
tel: 5561 6824
e-post: marta.velgan@gmail.com

Print Friendly, PDF & Email