shadow

Haigekassa avaldab esmakordselt haiglate tegevuse kohta võrreldavad andmed

Pressiteade 15.mai 2012

Haigekassa avaldab esmakordselt haiglate tegevuse kohta võrreldavad andmed

Täna, 15. mail avaldab haigekassa esmakordselt aruande, mis sisaldab haiglavõrgu arengukavva kuuluvate haiglate lõikes võrreldavaid andmeid. Aruandes on kokku 19 erinevat indikaatorit, mis iseloomustavad ravi kättesaadavust, raviprotsessi ning ka ravitegevuse tõhusust. Avaldatav aruanne on haiglate, arstlike erialaseltside ja haigekassa mitmeaastase koostöö tulemus.

Avaldatavas aruandes kasutati haigekassale esitatud raviarvetel olevat informatsiooni andmaks haiglatele nende tegevuse kohta tagasidet. Dokumendis on toodud mitmete enamlevinud kirurgiliste protseduuride puhul haiglas viibimiste kestused ja päevaravis tehtud protseduuride osakaalud. Samuti vaadatakse ambulatoorsete ravijärjekordade põhjuste esinemissagedusi, erakorralise töö osakaalu statsionaarses abis ning lisaks on võrreldud kliinilisi näitajaid, nt insuldi korral vajalike uuringute teostamist.

Haigekassa juhatuse esimees Hannes Danilov ütles: „Haigekassa üks eesmärk on anda partneritele nende tegevuse kohta tagasisidet ja avalikustada ravitegevust puudutavat teavet. Kõnealuses aruandes esitatud indikaatorite väärtuseid ei saa käsitleda haigekassa hinnanguna haiglate tegevusele, vaid näitajad sõltuvad paljude erinevate asjaolude koosmõjudest. Küll aga annab see teave haiglajuhtidele võimaluse võrrelda enda tulemust teiste raviasutustega ning analüüsida, kas midagi tuleks ette võtta oma haigla arendamiseks.“

Eesti Haiglate Liidu juhatuse esimees Urmas Sule lisas: „Kvaliteedijuhtimine haiglates on suur väljakutse tervisesüsteemidele kogu maailmas. Selle eesmärgi saavutamiseks tegevusnäitajate kokku leppimine ja võrreldavate andmete kättesaadavaks tegemine on haiglatele väga oluline. Olen kindel, et avaldatud aruanne on hea materjal eesmärgipõhise koostöö arendamiseks tervishoiusektoris.“

Aruande leiab haigekassa koduleheküljelt aadressil: http://www.haigekassa.ee/raviasutusele/kvaliteet/tagasiside.

Lugupidamisega

Evelin Koppel
Avalike suhete juht
Eesti Haigekassa
+372 620 8439; 53 478 949
E-post: evelin.koppel@haigekassa.ee

Print Friendly, PDF & Email